Υποστήριξη Συστημάτων Ποιότητας

Γ

ίνετε μέλη του δικτύου FoodSafe - NetMembers και επωφεληθείτε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Η FoodSafe παρέχει στις επιχειρήσεις τροφίμων που θα εγγραφούν στο δίκτυο της ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης όλων των Συστημάτων Ποιότητας και Διαχείρισης, με μικρό κόστος και χρονικό προγραμματισμό της επιθυμίας σας.

Στο δίκτυο μπορούν να εγγραφούν:

Όλες οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, μεταποιούν, παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν ή διαθέτουν τρόφιμα και ποτά και είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν τεκμηριωμένο Σύστημα Ποιότητας.

Οφέλη από το δίκτυο FoodSafe - NetMembers:

  • Δυνατότητα χρησιμοποίησης του σήματος FoodSafe - ΝetMembers στα διαφημιστικά σας φυλλάδια, στα έντυπα, στο κατάστημα, στα προϊόντα και στα μεταφορικά μέσα δείχνοντας έτσι στους καταναλωτές ότι συνεργάζεστε με ειδικούς επιστήμονες και ανήκετε σε ένα δίκτυο που επιβλέπει συνεχώς την ασφάλεια των προϊόντων σας.
  • Μετατόπιση της ευθύνης συντήρησης του συστήματος από την διοίκηση με ανάθεση σε ειδικούς επιστήμονες, εξωτερικούς συνεργάτες, με όφελος την εξοικονόμηση μίας θέσης εργασίας.
  • Συνεχής επίβλεψη του συστήματος HACCP, με διενέργεια εξωτερικών επιθεωρήσεων.
  • Επίβλεψη και διενέργεια των μετρήσεων και των αναλύσεων που προβλέπονται από το σύστημα.
  • Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών αν διαπιστωθούν αποκλίσεις.
  • Επίβλεψη της διαδικασίας ανασκόπησης της διοίκησης.
  • Ανανέωση και αναβάθμιση του συστήματος.
  • Αποστολή έντυπου ενημερωτικού υλικού και e-mail με όλες τις εξελίξεις στο χώρο των τροφίμων, των επιδοτήσεων και της νομοθεσίας.
Submit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to FacebookSubmit to LinkedIn Shere with friends

Member Login

×