Συχνές Ερωτήσεις

 • Είναι υποχρεωτική από το νόμο η εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος HACCP;

  Ναι. Η εφαρμογή συστήματος HACCP από τις επιχειρήσεις τροφίμων είναι υποχρεωτική, και η επιθεώρηση του γίνεται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. Δεν είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση κατά κάποιο πρότυπο (ISO 22000, Codex Alimentarius, κλπ). Εν τούτοις η πιστοποίηση απαιτείται συχνά σε διαγωνισμούς του δημοσίου, ζητείται όλο και περισσότερο ως απαραίτητη προϋπόθεση για συνεργασίες και συναλλαγές, ενώ και η αυξανόμενη ενημέρωση των καταναλωτών ωθεί τις επιχειρήσεις στην διαδικασία πιστοποίησης τους.

 • Τι είναι Πολιτική Ποιότητας;

  Ένα σύντομο κείμενο περίπου μιας σελίδας το οποίο υπογράφεται από τον διευθυντή ποιότητας και τον εκπρόσωπο της ανώτατης διοίκησης (πχ τον διευθύνοντα σύμβουλο για εταιρείες ή τον γενικό διευθυντή για άλλους οργανισμούς). Η πολιτική ποιότητας είναι η γενική συνολική κατεύθυνση και οι προθέσεις ενός οργανισμού σχετικά με την ποιότητα, όπως έχουν επίσημα εκφρασθεί από την ανώτατη διοίκηση. Από την πολιτική ποιότητας απορρέει όλο το Σύστημα Ποιότητας του οργανισμού.

 • Τι είναι Εγχειρίδιο Ποιότητας;

  Είναι το ανώτατο έγγραφο που περιγράφει και καθορίζει το Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας του οργανισμού. Περιλαμβάνει την Πολιτική Ποιότητας και επιπλέον σαφείς περιγραφές περί του τρόπου με τον οποίο το Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας του οργανισμού ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του εκάστοτε Προτύπου (ISO 22000, ISO 9001 κλπ.).

 • Τι είναι Οδηγία Εργασίας;

  Ένα έγγραφο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο οποίο καταγράφονται οι τρόποι και οι μέθοδοι που ακολουθούνται για την υλοποίηση των λειτουργιών μιας συγκεκριμένης διεργασίας. Παραδείγματος χάριν ένα εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης ενός μηχανήματος, μπορεί να είναι οδηγία εργασίας στα πλαίσια μιας διεργασίας που αφορά την συντήρηση των υποδομών του οργανισμού. Οι οδηγίες εργασίας συμπυκνώνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία του οργανισμού και είναι απαραίτητες για την τυποποίηση των εσωτερικών λειτουργιών του οργανισμού

 • Είναι υποχρεωτική η συνεργασία της επιχείρησης με κάποιο σύμβουλο ώστε να εφαρμόσει και να πιστοποιηθεί κατά κάποιο σύστημα ποιότητας;

  Όχι. Οι επιχειρήσεις όμως δεν έχουν τον χρόνο, την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση για να αναλάβουν αυτό το έργο. Από την άλλη, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι απαιτήσεις εφαρμογής και πιστοποίησης και η κατάλληλη υποδομή αποτελούν πεδίο εξειδίκευσης του Συμβούλου. Με την συστηματική επαφή και συνεργασία με τον πελάτη το έργο ολοκληρώνεται επιτυχώς, με το μέγιστο δυνατό όφελος για τον πελάτη και σε ανταποδοτικό χρονικό διάστημα.

 • Πως πραγματοποιείται η πιστοποίηση της επιχείρησης;

  Όταν η επιχείρηση είναι έτοιμη καλείται ο φορέας πιστοποίησης να επιθεωρήσει το σύστημα και να δώσει την πιστοποίηση. Ο φορέας πιστοποίησης είναι ιδιωτικός (π.χ TUV Austria Hellas, TUV Hellas, EQA, DQS, Lloyd's κ.α.) ή δημόσιος (ΕΛΟΤ, AGROcert) και έχει διαπιστευτεί από το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) ότι έχει την επάρκεια για να επιθεωρεί συστήματα ποιότητας.

 • Για πόσο καιρό διαρκεί η πιστοποίηση;

  Αφού πιστοποιηθεί η επιχείρηση, ο φορέας πιστοποίησης, επαναεπιθεωρεί το σύστημα σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα για να διαπιστωθεί η συνεχής λειτουργία του συστήματος. Σε ένα χρόνο από την αρχική πιστοποίηση γίνεται ξανά επιθεώρηση. Αν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις το πιστοποιητικό μπορεί να αφαιρεθεί.

Submit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to FacebookSubmit to LinkedIn Shere with friends

Member Login

×